Nøgne Ø Two Captains

Bryggingen av dette ølet gikk forholdsmessig greit. Problemet er mer det at jeg stadig må innom lauget for å tørr humle. Ettersom jeg bor utenfor byen har dette vist seg utfordrende, men jeg fikk ca. gjort det riktig.

Feilkilder: Når jeg skulle tørrhumle så gjorde jeg en klassisk nybegynner feil når jeg så på oppskriften. Jeg avleste tørrhumlinga som at det skulle skje etter 11 og 8 dager, men på oppskrifter leser man andre veien. Så det var egentlig dag 3 og dag 7 av en fermenteringstid på 14 dager. Dette er heldigvis ingen krise. Da bøtta bare stod i noen dager ekstra, dette skal ikke påvirke resultatet nevneverdig. Likevel, det var en feilkilde.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *